Pravila igre:

 • Igra se sa špilom od 52 karte.
 • Može se igrati u dvoje, troje, ili četvero. Može se igrati i u parovima, dvoje protiv dvoje, unakrsno sjedeći.

 • Karte se promiješaju.

 • Špil se presječe, i izbace se na sredinu 4 karte. Sve karte na sredini moraju biti vidljive (ne trebaju da budu jedna na drugoj). Ako je žandar među njima, stavi se nasumice nazad u špil, a umjesto njega se stavi sljedeća karta sa vrha špila.

 • Brojkama označene karte se sabiraju, i nose većom kartom (npr. 3 i 4 nosiš sedmicom), a slikovne jedna za drugu (dama damu, a kralj kralja). Boja/znak karte nije bitan.

 • Žandar nosi sve karte. Ako igrač nema ništa da pokupi sa sredine sa svojim žandarom, baca ga na sredinu, i to se kaže "osušio" žandara.

 • U jednoj igri se može uzeti maksimalno 5 poena, i to:

  • 2 tref/djetelina/makovska (mala), nosi jedan (1) poen
  • onaj ko ima više trefova/djetelina/makova, nosi jedan (1) poen
  • desetka karo/srce (velika), nosi dva(2) poena
  • onaj ko ima više karata ukupno, nosi jedan (1) poen. Ako dva ili više igrača imaju isti broj karata, to je 'pate', i nikome se ne pišu nikakvi poeni za karte.
 • Igra se igra, sve dok neko ne sabere 21 poen. Taj je pobjednik

All Articles Bookmarks